top of page

POSTIO A DYCHWELYD

Postio

 

Caniatewch hyd at 7 diwrnod gwaith i'ch archeb gael ei gwneud, ynghyd â 1-2 ddiwrnod i'ch archeb gyrraedd.

 

Anfonir yr holl gynhyrchion gan ddefnyddio post Dosbarth Cyntaf y Post Brenhinol. Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich archeb wedi'i hanfon.

 

Cost pecynnu a cludo - £ 3.50

 

Os oes angen cynnyrch arnoch ar gyfer dyddiad penodol, cysylltwch cyn archebu trwy'r dudalen gyswllt neu

e-bostiwch gwenllianllwyd@gmail.com a gallwn geisio darparu ar eich cyfer.

 

 

 

Danfon yn ôl

 

Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n falch gyda'ch archeb, ond os ydych chi'n anhapus gyda'ch archeb am unrhyw reswm, rwy'n hapus i addasu neu gyfnewid eich eitem.

 

Os yw hyn yn wir, cysylltwch â Gwennol cyn pen 7 diwrnod a dychwelwch eich eitem cyn pen 14 diwrnod o'i derbyn. Rwy'n hapus i gynorthwyo gydag unrhyw bryderon.

 

Rhaid dychwelyd archebion mewn cyflwr perffaith. Os na chânt eu dychwelyd mewn cyflwr perffaith, ni ellir cyflawni eich cais am ad-daliad na chwaith cyfnewid archeb.

 

Dychwelir eitemau ar risg a threuliau'r prynwr ei hun. Argymhellir eich bod yn defnyddio gwasanaeth tracio'r post.

 

Byddwn ni yn rhoi ad-daliad ar y pris postio os y gwnaed y gwall gan Gwennol yn yr archeb wreiddiol. Os ydych chi'n gofyn am gyfnewid cynnyrch sydd wedi eich cyrraedd wedi ei ddifrodi, byddaf yn hapus i dalu i'r eitem arall gael ei hanfon atoch chi.

Gwennol du a gwyn.png
bottom of page