top of page

Ychydig am gwennol...

98190137_761483081053646_782592900318049

Fy enw yw Gwenllian Llwyd, rwy'n arlunydd a dylunydd yn wreiddiol o Gymru, ond wedi symud i Lundain yn ddiweddar. Enw’r brand yw Gwennol, aderyn sydd wedi ysbrydoli celf, cerddoriaeth a llên gwerin trwy'r oesoedd (ynghyd â fy hoff aderyn).

 

Daw ysbrydoliaeth i’m gwaith o ganlyniad i’m magwraeth ym mhentref bach o’r enw Talgarreg yng Ngorllewin Cymru, lle cefais fy amgylchynu gan fenywod cryf, creadigol, Cymraeg eu hiaith. Y profiadau hyn ynghyd â lliwiau fy mamwlad sydd wedi ysbrydoli’r pigmentau llachar a’r ffurfiau beiddgar sydd yw gweld i’m gemwaith.

 

Ar ôl gorffen fy ngradd meistr mewn celf gain yn 2019, symudais i Lundain lle dwi nawr yn dylunio a chreu pob darn o fy nghasgliad unigryw.

 

Mae'r holl arian a ddefnyddir yn arian sterling felly ni fydd yn achosi niwed i’r croen.

SUSTAINABILITY

Sustainability is my largest priority. All of my products are made with Sterling Silver, Copper and enamel; all my products will be long lasting and durable if correctly cared for.

 

An important aspect of running my business is to make sure that my brand’s environmental footprint is as small as possible. Here are some examples of how this is achieved: 

 

  • All products are made to order which means there’s no waisted stock.

  • High quality sterling silver is used on each item. This means the jewellery will not turn green and will last for years if cared for correctly.

  • All packaging is recyclable, reusable and / or from recycled materials: cardboard box, tissue paper, business and greeting cards, cotton/linen pouches, stickers and brown tape.   

  • All jewellery comes in recyclable 50% cotton/50% linen pouches that can be re-used to store jewellery or other trinkets and items.

Gwennol du a gwyn.png
bottom of page